Nasz adres


ZIELEŃ MIEJSKA

we Włocławku Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 35
87-800 Włocławek

tel 54 411-81-64
 

Centrum Usług Pogrzebowych

tel. 54 412-16-36

tel. 601-624-135

Telefony czynne cała dobę !

Zakład Zieleni

Świadczymy usługi w zakresie:

 • URZĄDZANIE I BUDOWA TERENÓW ZIELENI W TYM:
  • zieleni komunalnej
  • zieleni osiedlowej
  • zieleni towarzyszącej zakładom przemysłowym
  • zieleni przy drogach krajowych i autostradach
 • Rewaloryzacja parków, w tym również zabytkowych założeń ogrodowych.
 • KONSERWACJA I PIELĘGNACJA ZIELENI, W TYM:
  • zieleni zabytkowych
  • założeń ogrodowych
  • zieleni parkowej
  • zieleni - obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej
  • zieleni cmentarnej
  • zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym
 • Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, w tym chirurgia drzew.
 • WYKONYWANIE OSADZEŃ TRWAŁYCH I SEZONOWYCH, W TYM:
  • zakładanie rabat bylinowych
  • ogrodów skalnych
  • zakładanie parterów kwiatowych
  • kwietników dywanowych
  • kwietników regularnych jednobarwnych i wielobarwnych
  • kwietników nieregularnych
 • Urządzanie małej architektury ogrodowej, np. palisady, schody, murki ozdobne i kwiatowe.
 • Specjalistyczna opieka roślin.
 • Prace towarzyszące utrzymaniu i budowie terenów zieleni w tym roboty ziemne.
 • Oczyszczanie letnie i zimowe dróg.