USŁUGI POGRZEBOWE

Włocławskie Centrum Usług Pogrzebowyc oferujemy:

 • Całodobowy odbiór zwłok z domów i innych miejsc zgonu;
 • Przewóz zwłok, trumien, urn na terenie kraju i Europy;
 • Przechowywanie zwłok we własnych chłodniach;
 • Obsługę uroczystości pogrzebowych zmarłych różnych wyznań religijnych oraz świeckich na dowolnym cmentarzu w kraju;
 • Kondukty pogrzebowe;
 • Bezgotówkowe rozliczanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS;
 • Załatwianie formalności urzędowych: USC, ZUS, SANEPID;
 • Przygotowywanie zwłok do pogrzebu, w tym:;
  - tanatopraksię zwłok;
  - ekshumacje zwłok;
  - spopielanie zwłok;
 • Sprzedaż nisz urnowych w kolumbariach;
   

Proponujemy: 

 • Duży wybór trumien i urn;
 • Oryginalne wzory wieńców i wiązanek;
 • Nekrologi, tabliczki i klepsydry;
 • Budowę grobowców;
 • Różnorodną oprawę muzyczną (organy, trąbka, orkiestra);
 • Lokale na organizację stypy;
 • Przyjęcie zlecenia na przewóz uczestników pogrzebu;
   

Usługi pogrzebowe wykonujemy kompleksowo, uroczyście, terminowo.