ZAKŁAD ZIELENI

Świadczymy usługi w zakresie:

URZĄDZANIE I BUDOWA TERENÓW ZIELENI W TYM:

 • zieleni komunalnej;
 • zieleni osiedlowej;
 • zieleni towarzyszącej zakładom przemysłowym;
 • zieleni przy drogach krajowych i autostradach;
 • rewaloryzacja parków, w tym również zabytkowych założeń ogrodowych.

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA ZIELENI, W TYM:

 • zieleni zabytkowych;
 • założeń ogrodowych;
 • zieleni parkowej;
 • zieleni - obiektów grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej;
 • zieleni cmentarnej;
 • zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym;
 • konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, w tym chirurgia drzew.

 

WYKONYWANIE OSADZEŃ TRWAŁYCH I SEZONOWYCH, W TYM:

 • zakładanie rabat bylinowych;
 • ogrodów skalnych;
 • zakładanie parterów kwiatowych;
 • kwietników dywanowych;
 • kwietników regularnych jednobarwnych i wielobarwnych;
 • kwietników nieregularnych;
 • urządzanie małej architektury ogrodowej, np. palisady, schody, murki ozdobne i kwiatowe.
 • specjalistyczna opieka roślin;
 • prace towarzyszące utrzymaniu i budowie terenów zieleni w tym roboty ziemne;
 • oczyszczanie letnie i zimowe dróg.

 

ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI

 

FREZOWANIE PNI